[FINISHED] Wireless bicycle speedometer

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[FINISHED] Wireless bicycle speedometer

No ratings

[FINISHED] Wireless bicycle speedometer

Result: link 

 

[Title CZ/SK] Bezdrátový tachometr na kolo

 

Assignment

Simplification or miniaturization of speed-measuring circuits. A voluntary point of assignment is power-status management of the speedometer (sleep status triggered by a long inactivity, power-on at the start of activity). Analyze the options of measuring travel speed using a sensor placed on the body of the bicycle (not on GPS etc) and the options of wireless data transfer from the bicycle to a speedometer placed on the handlebar (bluetooth, wifi, WUSB, Zigbee). Design must contain the design of monitoring circuit, design of data transfer, and design of the speedometer. Monitoring can be mechanical, optical, magnetic, or electromagnetic. The principle of data transfer must be based on wireless technology. Evaluation device  must display the monitored values, requisite are at least current average speed, general average speed, and distance traveled. Testing will be performed on a bicycle. The device must be able to function outdoors.

 

Zadanie

Zjednodušení či miniaturizace obvodů pro měření rychlosti. Nepovinným bodem zadání je správa power režimů vyhodnocovacího zařízení (uspání zařízení po dlouhé neaktivitě a probuzení při zahájení aktivity).

Analyzujte způsoby snímání rychlosti jízdy pomocí senzoru umístěného na pracovní partii kola (ne GPS apod.) a způsoby bezdrátového přenosu dat z kola na vyhodnocovací zařízení umístěné na řídítkách (bluetooth, wifi, WUSB, Zigbee)

Do návrhu zařízení patří návrh snímacího obvodu, návrh přenosu signálu ke zpracování a návrh vyhodnocovacího zařízení s ohledem na skutečnou aplikaci

Princip snímání může být založen na bázi mechanické, optické, magetické, magnetoelektrické. Princip přenosu dat musí být jednou z bezdrátových technologií. Vyhodnocovací zařízení bude vizuálně prezentovat naměřené výsledky, požaduje se minimálně aktuální průměrná rychlost, celková průměrná rychlost a ujetá vzdálenost.

Testování bude provedeno na jízdím kole. Navržené zařízení musí být schopno pracovat ve vnějším prostředí.

 

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

lenkapolaskova

 

 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
4 of 4
Last update:
‎05-25-2021 02:09 AM
Updated by: