RestantieriiDeLaPoli_MILESTONE_3

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

RestantieriiDeLaPoli_MILESTONE_3

No ratings

RestantieriiDeLaPoli_MILESTONE_3

Acest videoclip este un demo al tuturor functionalitatilor pe care le-am avut de implementat in aceasta etapa.Ce am reusit sa facem:

- un program de pornire a senzorului LIDAR si afisarea datelor sub forma de unghi : , distanta :

- un program de client pe UDOO care trimite aceste date unui server de pe calculatorul nostru (acest lucru a fost necesar deoarece interfata grafica construita de noi nu functiona pe udoo)

-o interfata grafica in OpenGL prin care toate datele primite de la client sunt afisate sub forma unor puncte dispuse circular in functie de pozitia masinii noastre (aceste puncte reprezinta obiecte din jur - masini , case , oameni ,copaci etc)

-un algoritm de clustering pentru gruparea convenabila a obiectelor (cum proiectul nostru trebuie sa identifice masini, trebuie ca celelalte obiecte sa fie ignorate in reprezentarea pe harta a locurilor de parcare ocupate/vacante)

Labels (1)
Version history
Last update:
‎05-28-2017 01:48 PM
Updated by: