TripleA_Milestone_2

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

TripleA_Milestone_2

No ratings

TripleA_Milestone_2

Aici demonstram legatura dintre semnalul preluat de la volanul pentru jocuri video si servomotoarele care controleaza farurile. Volanul este conectat prin USB, iar semnalul este preluat in procesorul Cortex A9. Este prelucrat si transmis catre coprocesorul M4 prin interfata seriala, de unde sunt actionate motoarele. De asemenea, am refacut modelul de bot de masina, care are acum un design mai realist.

Labels (1)
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎05-28-2017 08:00 AM
Updated by: