[FINISHED] Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[FINISHED] Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení

No ratings

[FINISHED] Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení

[Title CZ/SK] Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení

 

 

Assignment

This thesis deals with the design of monitoring device, which should serve for measurement and recording measured values of wireless charging device. The thesis further solves design of device protection method. Measuring instrument is equipped with several temperature sensors, which measures temperature in selected points of charging device and is also equipped with current sensor, which measures current from power source of charging device. Sensors are connected to development board FRDM-KL27Z with microcontroller MKL27Z64VLH4. Part of this work is also software which serves to evaluation of data obtained by the sensors.

 

Assignment CZ/SK

Tato práce se zabývá návrhem monitorovacího přístroje, který má sloužit k měření a zaznamenávání stavu bezdrátového nabíjecího zařízení. Práce dále řeší návrh způsobu ochrany nabíjecího zařízení. Měřicí přístroj je vybaven několika teplotními snímači, které měří teplotu ve vybraných místech nabíjecího zařízení a také proudovým snímačem, který měří proud z napájecího zdroje nabíjecího zařízení. Snímače jsou připojeny k vývojovému kitu FRDM-KL27Z s mikrokontrolerem MKL27Z64VLH4. Součástí práce je také software, sloužící k vyhodnocení dat získaných snímači.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Josef Tkadlec

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Last update:
‎05-25-2021 02:12 AM
Updated by: