Evidencia hardwaru pomocou QR kódov

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Evidencia hardwaru pomocou QR kódov

No ratings

Evidencia hardwaru pomocou QR kódov

Assignment CZ

Firma NXP vyrába veľké množstvo hardwaru. Zamestnanci interne zdieľajú medzi sebou tento hardware a evidujú jeho pohyb vo vlastnom vnútrofiremnom informačnom systéme. Použitie QR kódov má potenciál zrýchliť a spríjemniť prácu s týmto informačným systémom. Preskúmajte systém evidencie hardwaru, typy zdieľaného hardwaru a kódovanie informácii QR kódmi. Navrhnite spôsob rozšírenia systému, ktorý umožní sledovať pohyb hardwaru pomocou QR kódov.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Samuel Mudrik

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎05-26-2021 12:47 AM
Updated by: