RestantieriiDeLaPolii_MILESTONE 2

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

RestantieriiDeLaPolii_MILESTONE 2

No ratings

RestantieriiDeLaPolii_MILESTONE 2

In videoclipul de mai sus se poate vedea cum robotul este controlat cu ajutorul unei aplicatii Android.Filmulet cu aplicatia se poate gasi pe repositoriul nostru.De aseamenea,am reusit sa facem senzorul LIDAR sa functioneze si sa trimita date spre a fi interpretate.Tot in repositori se pot vedea rezultatele interpretarii datelor si a faptului ca senzorul functioneaza.

Labels (1)
Version history
Last update:
‎05-15-2017 02:12 PM
Updated by: