RestantieriiDeLaPoli_Milestone_1

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

RestantieriiDeLaPoli_Milestone_1

No ratings

RestantieriiDeLaPoli_Milestone_1

In acest clip este prezentata masina construita de noi.Se pot observa componentele interne precum senzorul lidar,rotile caracteristice si miscarile robotului pe axe.De asemenea,in repo-ul nostru puteti gasi poze cu componentele,aplicatia de control prin bluetooth precum si codul sursa.

Version history
Last update:
‎04-30-2017 12:54 PM
Updated by: