[ON HOLD] UWB locator

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[ON HOLD] UWB locator

No ratings

[ON HOLD] UWB locator

[Title CZ/SK] UWB lokátor

 

Assignment

Currently available locators employ mostly GPS and bluetooth. Both these technologies have their advantages and disadvantages, especially in regards to accuracy, energy consumption and effective range. Compare GPS and bluetooth attributes with those of UWB. Suggest a solution consisting of two devices (emitter and receiver), which employs UWB as locator technology. The emitter is to be designed as a small portable device with long battery life.

 

Assignment CZ/SK

V súčasnosti sú na trhu dostupné lokátory využívajúce hlavne technológie GPS a bluetooth. Obe z týchto technológií majú svoje výhody aj nevýhody a to najmä v oblasti presnosti, spotreby a maximálnej vzdialenosti na ktorú sú schopné fungovať. Porovnajte vlastnosti GPS a bluetooth s UWB. Navrhnite riešenie, skladajúce sa z dvoch zariadení (vysielača a prijímača), využívajúce k lokalizácii technológiu UWB. Vysielač by mal mať formu malého nositeľného zariadenia s dlhšou výdržou batérie.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Juraj Ondruška

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

Version history
Revision #:
5 of 5
Last update:
‎08-04-2021 06:02 AM
Updated by: