[IN PROGRESS] Vzdálené volání procedur přes TCP protokol

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

[IN PROGRESS] Vzdálené volání procedur přes TCP protokol

No ratings

[IN PROGRESS] Vzdálené volání procedur přes TCP protokol

[Title CZ/SK] Vzdálené volání procedur přes TCP protokol

 

Assignment

eRPC (embedded Remote Procedure Call) is an open source sw component for remote procedure calls in embedded systems. Get familiar with this library and then design and implement ethernet transport layer for eRPC that is based on lwIP (lightweight IP) TCP stack. Show the functionality by creating example application for selected NXP platform and utilizing MCUXpressoSDK. Provide source code back to community.

 

Assignment CZ/SK

eRPC (embedded Remote Procedure Call) je open source sw komponenta pro vzdálené volání procedur v embedded systémech. Seznamte se s touto knihovnou a poté navrhněte a realizujte ethernetovou transportní vrstvu založenou na  lwIP (lightweight IP) TCP stacku. Funkčnost demonstrujte na ukázkové aplikaci postavené na MCUXpressoSDK a vybraných NXP platformách. Tato nová transportní vrstva bude dále poskytnuta erpc komunitě.

 

Motivace: Cílem této bakalářské práce je rozšířit funkcionalitu eRPC knihovny o ethernetovou transportní vrstvu založenou na lwIP TCP stacku. Využití ethernetového přenosu dat je v embedded systémech často klíčové pro rychlou a spolehlivou komunikaci mezi zařízeními. Tímto rozšířením bude eRPC schopen efektivně komunikovat v sítovém prostředí.

Analýza: Analýza bude spočívat v detailním studiu eRPC knihovny a lwIP TCP stacku. Bude identifikována klíčová rozhraní, která je třeba propojit, aby byla zajištěna kompatibilita mezi eRPC a ethernetovou transportní vrstvou. Dále budou analyzovány požadavky na rychlost, spolehlivost a bezpečnost komunikace.

Návrh: Návrhová fáze bude zahrnovat návrh ethernetové transportní vrstvy, která bude zprostředkovávat komunikaci mezi eRPC a lwIP TCP stackem. Navrhne se protokol pro komunikaci, způsob zpracování datových paketů a mechanismy pro zajištění spolehlivého přenosu. Zároveň bude navrženo rozhraní pro integraci do eRPC knihovny.

Implementace: Implementační část bude spočívat v samotném vytvoření ethernetové transportní vrstvy na základě navrženého konceptu. Bude vytvořeno propojení mezi eRPC a lwIP TCP stackem, které umožní spolehlivý přenos dat mezi embedded zařízeními. Implementace bude prováděna v rámci MCUXpressoSDK a testována na vybraných NXP platformách.

Ověření: Funkčnost nové ethernetové transportní vrstvy bude ověřena prostřednictvím ukázkové aplikace postavené na MCUXpressoSDK a NXP platformách. Budou provedeny testy na různé scénáře komunikace a měření rychlosti přenosu dat. Dále bude provedeno ověření interoperability s existujícími eRPC komponentami.

Distribuce a Přínos: V závěrečné fázi bude nově vytvořená ethernetová transportní vrstva poskytnuta erpc komunitě jako open source projekt. Tímto způsobem bude možné rozšířit možnosti komunikace v embedded systémech a přispět k vývoji eRPC knihovny.

 

Sources:

[1] eRPC library on GitHub server: https://github.com/EmbeddedRPC/erpc

[2] MCUXpressoSDK web: https://mcuxpresso.nxp.com

[3] lwIP web: https://www.nongnu.org/lwip

 

Language

CZ/SK/EN

Leader

Michal Princ

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Last update:
‎09-25-2023 11:59 PM
Updated by: