[IN PROGRESS] UI/UX analysis and design for MCUXpresso Web SDK Builder

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

[IN PROGRESS] UI/UX analysis and design for MCUXpresso Web SDK Builder

[IN PROGRESS] UI/UX analysis and design for MCUXpresso Web SDK Builder

Assignment

Trends in UI/UX (User Interface / User eXperience)  for web applications are changing at much faster pace than GUI of desktop applications. Numerous animations as well as various graphical widgets are nowadays a common part of web applications. While users are primarily motivated by the content of the website,  functionality, manageability, simplicity, etc., plays a major role when the user decides whether to stay or look for an alternative.

 

The task of the thesis is to analyze web application MCUXpresso Web SDK Builder in terms of UI as well as UX.

 1. Explore UI/UX web analysis techniques.
 2. Use some of the explored techniques to analyse web application MCUXpresso Web SDK Builder. 
 3. Propose UI/UX improvements to the application MCUXpresso Web SDK Builder.
 4. Implement the proposal to the source code of the application:
  • Backend of the application MCUXpresso Web SDK Builder is developed using programming language Python.
  • Frontend is developed using JavaScript (jQuery, ReactJS), HTML5 and CSS3.
 5. Verify implemented proposals:
  • Use some of the explored web analysis techniques and compare your implementation with the original state.
  • You can use internal and external users for testing.

 

Assignment CZ/SK

UI/UX (User Interface / User eXperience) nebo-li vizuální/grafická stránka a prožitek uživatele z používání webové aplikace se mění v trendech mnohem častěji, než GUI desktopových aplikací. V dnešní době jsou běžnou součástí webových aplikací různé animace, či jiné grafické ovládací prvky. Uživatelé zajímá obsah stránek, ale i jejich funkčnost, ovladatelnost, jednoduchost atd. To vše ovlivní, zda člověk na stránkách zůstane a bude je používat nebo zda vyhledá nějakou alternativu.

 

Úkolem práce je analyzovat a navrhnout vylepšení uživatelského rozhraní webové aplikace MCUXpresso Web SDK Builder a to jak z hlediska UI, tak z hlediska UX.

 1. Seznamte se s technikami analýzy UI/UX webových stránek.
 2. Některou(é) z technik aplikujte a analyzujte webovou aplikaci MCUXpresso Web SDK Builder.
 3. Navrhněte vylepšení UI/UX aplikace MCUXpresso Web SDK Builder.
 4. Vaše návrhy implementujte přímo do zdrojových kódů aplikace MCUXpresso Web SDK Builder.
  • Backend aplikace MCUXpresso Web SDK Builder je programován v programovacím jazyce Python.
  • Frontend pak v jazyce JavaScript (jQuery, ReactJS), HTML 5 a CSS 3.
 5. Implementované návrhy otestujte:
  • Opět použijte některé z prozkoumaných technik analýzy a srovnejte úpravy s původním stavem.
  • Pro testování je možné využít interní i externí uživatele. 

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Martin Majlath

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

标签 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎05-26-2021 12:42 AM
更新人: