[IN PROGRESS] Evidencia hardwaru pomocou QR kódov

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

[IN PROGRESS] Evidencia hardwaru pomocou QR kódov

[IN PROGRESS] Evidencia hardwaru pomocou QR kódov

Assignment CZ

Firma NXP vyrába veľké množstvo hardwaru. Zamestnanci interne zdieľajú medzi sebou tento hardware a evidujú jeho pohyb vo vlastnom vnútrofiremnom informačnom systéme. Použitie QR kódov má potenciál zrýchliť a spríjemniť prácu s týmto informačným systémom. Preskúmajte systém evidencie hardwaru, typy zdieľaného hardwaru a kódovanie informácii QR kódmi. Navrhnite spôsob rozšírenia systému, ktorý umožní sledovať pohyb hardwaru pomocou QR kódov.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Samuel Mudrik

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎10-25-2021 05:41 AM
Updated by: