AnsweredAssumed Answered

Dzień dobry, Proszę o informację czy czujnik temperatury KTY81  -110,112 SOD70 NXP wciąż jest produkowany i na chwile obecną nie jest planowane zakończenie produkcji tej linii ?

Question asked by Beata Kropiwnicka on Jan 3, 2019
Latest reply on Jan 3, 2019 by Tomas Vaverka

Dzień dobry, Proszę o informację czy czujnik temperatury KTY81  -110,112 SOD70 NXP wciąż jest produkowany i na chwile obecną nie jest planowane zakończenie produkcji tej linii ?

Outcomes