AnsweredAssumed Answered

Proiect 6-Milestone 2

Question asked by Tudor Gabriel Râpanu on May 8, 2017
Latest reply on May 16, 2017 by Tudor Gabriel Râpanu

In legatura cu interfetele pentru placa UDOO si masina Linux: cum ar trebui sa implementam propriu zis aceste interfete? Cum ne folosim de API-ul GadgetFS? OpenCV va fi instalat pe placa sau pe linuxul personal?

Outcomes