AnsweredAssumed Answered

[Udoo Quad] încărcare imagine

Question asked by Robert Tanase on May 8, 2017
Latest reply on May 10, 2017 by Robert Tanase

Salutări,

Noi avem o plăcuță tip udoo quad și după ce am pus imaginea de udoobuntu pe cardul primit nu se întâmplă nimic cu plăcuța.

Am încercat să punem 2 imagini diferite (udoobuntu și udoobuntu lite), am încercat de pe 3 laptopuri diferite, și de pe windows și de pe linux, cu mai multe utilitare. Am încercat să ne conectăm prin serială la plăcuță, dar nu primim nimic.

Ce am putea să facem? Am urmat pașii din documentație cu atenție.

Mulțumesc,

Robert 

Outcomes