AnsweredAssumed Answered

Project 14 -- Milestone 3

Question asked by Gabriel Brasoveanu on May 4, 2017
Latest reply on May 11, 2017 by Doru-cristian Gucea

În enunțul Milestone-ului 3 scrie că trebuie să stabilim o conexiune Wi-Fi între smartphone și placa UDOO. Întrebarea mea este dacă avem voie să stabilim o conexiune Bluetooth între cele două "componente" sau este obligatoriu sa o realizăm pe cea  Wi-Fi.

Outcomes