AnsweredAssumed Answered

Kinetics design studio repository problem

Question asked by kurt plaetevoet on Nov 23, 2016
Latest reply on Nov 13, 2019 by Frances Wong

Ik krijg volgende foutmelding bij het zoeken naar updates en het installeren van new software in Kinetics Design Studio V3.2.0

 

No repository found at http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates.

 

Iemand een idee wat er mis is?

Outcomes