Tool for Secure Boot and Firmware Upgrade of the NXP Embedded MCU Platforms

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tool for Secure Boot and Firmware Upgrade of the NXP Embedded MCU Platforms

No ratings

Tool for Secure Boot and Firmware Upgrade of the NXP Embedded MCU Platforms

Result: link 

 

Thesis Title CZ/SK

Nástroj pro zabezpečný start a aktualizaci firmware embedded mikrokontrolerů firmy NXP

Assignment CZ/SK

Vytvořte uživatelsky intiutivní PC aplikaci/tool který bude sestavovat kryptované binární soubory potřebné pro zabezpečený start a aktualizaci firmware běžícího na mikrokontrolerech firmy NXP. Využijte formát dat, příkazů a strukturu binárního souboru podle nejnovějšího NXP standardu. Výstupem práce je vytvoření nástroje, který bude podporovat nejnovější generace NXP embedded mikrokontrolérů s ARM Cortex M33 jádry. Konkrétně platformy s kódovým označením LPC, i.MX RT a Kinetis. Softwarový nástroj bude napsán v jazyce Python, bude multiplatformní, dostupný pro operační systémy Windows®, Linux® a Apple Mac®.

Language

CZ

Leaders

martin.olejar@nxp.com

lukas.zajac@nxp.com

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply 

nxp.png

Labels (1)
Tags (1)
Version history
Revision #:
4 of 4
Last update:
a month ago
Updated by: