Picobaloon s uzitim Sigfox modulu

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Picobaloon s uzitim Sigfox modulu

No ratings

Picobaloon s uzitim Sigfox modulu

Assignment CZ

Motivace

PicoBalloon je malá elektronická sonda, pověšená na balónek naplněný héliem. Sonda je velice lehká a obsahuje různé senzory na měření základních meteorologických veličin. Údaje se získávají rádiovým přenosem ve volných nebo radioamaterských pásmech. Při správném nafouknutí se sonda dostane do výšky až 10 kilometrů, kde se pak vznáší a nechá se unášet prouděním vzdušných mas. S rostoucím pokrytím sítě Sigfox a se tento typ komunikace jeví jako vhodný pro aplikaci v PicoBaloonu.

 

Analýza

Seznamte se se sítí Sigfox a s modulem InnoComm SN10-11, prostudujte nabídku low-power mikrokontrolérů od firmy NXP a vyberte vhodný mikrokontrolér a GPS modul pro aplikaci v PicoBaloonu. Prostudujte možnosti napájení PicoBaloonu a vyberte vhodný způsob s ohledem na výdrž po dobu několika dní.

 

Návrh

Navrhněte schéma a DPS pro PicoBaloon s ohledem na malé rozměry a maximální přípustnou hmotnost 20 gramů. PicoBaloon musí umožňovat zaznamenávání přibližné polohy a výšky a tyto údaje odesílat prostřednictvím sítě Sigfox.

 

Implementace

Osaďte a oživte DPS a implementujte FW do mikrokontroléru, který bude umožňovat záznam a odesílání dat o poloze. Rovněž vytvořte aplikaci pro PC, která bude zpracovávat data přijatá pomocí Sigfox sítě a bude umožňovat vykreslení dráhy letu.

 

Testování

Otestujte funkčnost PicoBaloonu, tím že ho vypustíte a zaznamenáte dráhu letu.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Marek Vitula

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
2 of 2
Last update:
‎05-26-2021 12:52 AM
Updated by: