Mcuxpresso Web application security

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mcuxpresso Web application security

No ratings

Mcuxpresso Web application security

Assignment

Nowadays, almost all web applications are publicly available and therefore potentially vulnerable to attacks. Web applications have to be safe and secured against various kinds of attacks. Explore and summarize common vulnerabilities and possible defenses of web applications. Create automatic penetration tests for testing common web security attacks for MCUXpresso web builder application (mcuxpresso.nxp.com).

 

Assignment CZ

Téměř všechny dnešní webové aplikace jsou věřejně přístupné a náchylné na různé zranitelnosti proti kterém je potřeba se bránit. Webové aplikace musí být bezpečné a odolné vůči různým druhům útoků. Seznamte se s možnostmi útoků na webové aplikace a způsoby obrany před těmito útoky. Navrhněte a implementujte sadu automatizovaných testů zakladních webových zranitelností pro webovou aplikaci MCUXpresso web builder (mcuxpresso.nxp.com).

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Ondrej Balas 

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

 

 
Labels (1)
Version history
Revision #:
3 of 3
Last update:
a week ago
Updated by: