[IN PROGRESS] Nástroj pro kalibraci kamerových čoček

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[IN PROGRESS] Nástroj pro kalibraci kamerových čoček

No ratings

[IN PROGRESS] Nástroj pro kalibraci kamerových čoček

Assignment CZ

Snímání obrazu z kamerové čočky trpí na zkreslení způsobené fyzickým zakřivením čočky. Toto zkreslení je nevhodné pro zpracování obrazu v aplikacích, která tyto data využívají, a proto existují softwarové nástroje adresující tento problém tzv. dewarping. Typickým výstupem těchto nástrojů je jistá forma převodní tabulky, která slouží k potlačení zkreslení s minimálním dopadem na kvalitu obrazu.

Seznamte se s dostupnými nástroji na dewarping. Navrhněte a implementujte online nástroj s vhodným grafickým rozhraním sloužícím pro ovládání těchto nástrojů. Zvažte možnost propojení navrhnutého řešení s reálným hardwarem tak aby bylo možné v online prostředí konzumovat živá obrazová data.

Úkolem práce je analyzovat problematiku zkreslení obrazu vlivem geometrie kamerových čoček, provést rešerši dostupných nástrojů pro dewarping a implementovat webovou aplikaci pro interakci se zvoleným nástrojem.

 

Cíle práce:

  1. Seznamte se s problematikou zkreslení obrazu vlivem zakřivení kamerových čoček.
  2. Prozkoumejte techniky a nástroje vhodné pro potlačení zkreslení.
  3. Analyzujte problematiku hybridních webových aplikací a vyberte vhodné řešení pro vytvoření webové aplikace umožňující případnou komunikaci s reálným hardwarem.
  4. Analyzujte přístup a technologie použité u podobných NXP nástrojů jako je např. Audio Tuning Tool, Voice Recognition Tool, MCAT 2.0 a zvažte vhodnost použití stejných technologií. Rozhodnutí zdůvodněte.
  5. Vyberte některý z dostupných nástrojů a implementujte webovou aplikaci pro jeho ovládání. Výběr zdůvodněte.
  6. Navrhněte vhodný způsob testování vytvořené aplikace a aplikaci otestujte.
  7. Zhodnoťte dosažené výsledky a pokuste se navrhnout případně rozšíření či vylepšení.

 

 

Language

CZ/SK/EN

Leader

Kuba Cieslar

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎10-11-2022 07:41 AM
Updated by: