[IN PROGRESS] Games for training of muscle parts

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[IN PROGRESS] Games for training of muscle parts

No ratings

[IN PROGRESS] Games for training of muscle parts

[Title CZ/SK] Hry pro tréning svalových partií

 

 

Assignment

Developing neural plasticity post-injury is one of biomedicine's main trends. Analysis would contain the search for fitting measuring electrodes and a proper algorithm for accurate, dependable monitoring of MCU electrode signal. Video game must be designed with physiological activity of the exercised muscle part in mind. Design must contain design of the monitoring circuit (including dangerous risk-limitation), design of MCU signal-processing, and design of the video game. Signal, monitored on electrodes attached to the moving muscle part will be processed in the MCU. Video game will be a tool of visual feedback of muscle movements, or preferably, a motivating agent of the exercise. The game can even be as simple as drawing on paper, in case of exercise of hand muscles. Testing will be performed on healthy volunteers or possibly patients. In healthy test subjects, the tested muscle part will be immobilized or otherwise temporarily disadvantaged.

 

Assignment CZ/SK

Rozvíjení poúrazové nervové plasticity je jedním z trendů současné biomedicíny.

Do analýzy by mělo spadat nalezení vhodných měřících elektrod a vhodného algoritmu pro spolehlivé snímání elektrodového signálu na MCU. Počítačová hra musí být navržena s ohledem na fyziologickou aktivitu procvičované svalové partie.

Do návrhu patří návrh snímacího obvodu (včetně limitace bezpečnostního rizika), návrh zpracování signálu na MCU, návrh počítačové hry.

Signál snímaný na elektrodách připojených na svalovou partii bude za pohybu této svalové partie snímán a zpracováván v MCU. Počítačová hra bude nástrojem vizualní zpětné vazby aktivity svalu v lepším případě i motivačním nástrojem pro procvičování svalu. Hra může být i jednoduchá například kreslení na papír v případě procvičování svalů ruky.

Testování návrhu se provádí na zdravých dobrovolnících, kterým se daná svalová partie znehybní nebo anervuje, případně na pacientech.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Lenka Polaskova

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎05-25-2021 02:14 AM
Updated by: