[IN PROGRESS] Android app for Sigfox measuring 2

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[IN PROGRESS] Android app for Sigfox measuring 2

No ratings

[IN PROGRESS] Android app for Sigfox measuring 2

[Title CZ/SK] Android aplikace pro Sigfox měření

 

Assignment

As IoT devices grow in popularity, we observe the growing need to monitor activity of devices which only recently defied imagination. One of the possible ways of wireless or low-power data transfer is the Sigfox network. Familiarize yourself with the Sigfox network and with the framework offered by Sigfox to measure data sent from Sigfox devices. Design an app for Android OS, which could read data through Sigfox network API and fittingly display the data sent from different devices. Also enable the reading of displayed data in a format of your choice using BLE. Implement the designed app. Allow the user the choice to choose between different data interpretation for each device. Implement statistical functions of data with data from Sigfox devices. Test the app thoroughly.

 

Assignment CZ/SK

S rostoucí popularitou IoT zařízení se objevuje snaha zaznamenávat aktivitu zařízení, u kterých jsme si to dříve ani nedokázali představit. Jedním z možných způsobů bezdrátového a low-power odesílání dat je síť Sigfox.

Seznamte se se sítí Sigfox a rozhraním, které Sigfox nabízí pro zobrazování dat odeslaných Sigfox zařízeními.

Navrhněte aplikaci pro OS Android, která umožní vyčítání dat přes API sítě Sigfox a vhodným způsobem zobrazí uživateli data odeslaná jednotlivými zařízeními. Umožněte také načítání zobrazovaných dat ve vámi zvoleném formátu přes BLE.

Implementujte vámi navrženou aplikaci. Ponechte uživateli možnost vybrat různou interpretaci dat pro každé zařízení. Implementujte statistické funkce dat daty ze Sigfox zařízení.

Důkladně otestujte vámi implementovanou aplikaci.

 

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Juraj Ondruska

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎07-02-2021 04:49 AM
Updated by: