Grafické zobrazovanie s využitím knižnice QT na i.MX RT Crossover MCU

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Grafické zobrazovanie s využitím knižnice QT na i.MX RT Crossover MCU

No ratings

Grafické zobrazovanie s využitím knižnice QT na i.MX RT Crossover MCU

Assignment CZ

Motivacia: i.MX RT Crossover procesory je rodina real-time procesorov s vysokým výpočetným výkonom umožňujúcim tvorbu komplexných grafických užívateľských rozhraní. Preskúmajte metódy tvorby a zobrazovania grafických rozhraní na NXP i.MX RT procesoroch. Navrhnite ukážkovú aplikáciu, ktorá bude interagovať s užívateľom a zobrazovať sledované veličiny vami zvoleného systému (buď z pripojených senzorov, alebo dáta z internetu ….). Realizujte navrhnuté riešenie

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

Samuel Mudrik

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎05-26-2021 12:45 AM
Updated by: