Fuzzy testovanie embedded softwaru

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Fuzzy testovanie embedded softwaru

No ratings

Fuzzy testovanie embedded softwaru

Assignment CZ/SK

Komplexita programov bežiacich na embedded systémoch narastá. Pokročilé metódy testovania majú potenciál zvýšiť kvalitu testovania s zrýchliť testovacie cykly. Analyzujte dostupné frameworky pre fuzz testovanie a zvoľte si ukážkový projekt z NXP MCUXpresso SDK a navrhnite vhodnú stratégiu pre fuzz testing. Demonštrujte techniku fuzz testovania na vybranom projekte.

Language

CZ/SK/EN

Leader

Samuel Mudrik

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply by email 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎05-26-2021 12:39 AM
Updated by: