[FINISHED] Smart digital door lock system using IoT networks

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[FINISHED] Smart digital door lock system using IoT networks

No ratings

[FINISHED] Smart digital door lock system using IoT networks

Result: link 

 

Chytrý zámek využívající sítě IoT

 

MM2E:  Seznamte se s nabídkou nízkopříkonových mikrokontrolérů, NFC čteček a transceiverů pro IoT síť Sigfox od firmy NXP. Prostudujte možnosti stávajících elektromechanických zámků a zvolte vhodný zámek, který bude možné elektronicky ovládat. Navrhněte řešení elektronického zámku, který bude umožňovat autorizaci pomocí NFC tagu a následné otevření zámku a odeslání informace o provedení úspešné či neúspěšné autorizace do sítě Sigfox. Zohledněte možnosti bateriového napájení zařízení a také možnosti zařízení vestavět do dveří.

 

MMSE: Navržený elektronický zámek realizujte a implementujte firmware v jazyce C. Vyberte vhodné antény pro NFC a Sigfox IoT na základě požadavku vestavby do dveří. Sestavený zámek otestujte, zaměřte se na vliv rušení v budovách a také na vliv materiálu dveří na kvalitu signálu.

 

Literatura

 

[1] KHAN, Gul N. a Krzysztof INIEWSKI, ed. Embedded and networking systems: design, software, and implementation. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4665-9065-6.

 

[2] ZÁHLAVA, Vít. Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-266-4.

 

Jazyk

CZ

 

Konzultanti

Jan Nevoral

 

Labels (1)
Version history
Revision #:
4 of 4
Last update:
‎05-25-2021 02:08 AM
Updated by: