[FINISHED] 12 step control of BLDC machine

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

[FINISHED] 12 step control of BLDC machine

No ratings

[FINISHED] 12 step control of BLDC machine

Thesis Title CZ/SK

12-stupňové riadenie BLDC motora

 

Assignment

Analysis of commutation techniques as FOC alternatives

Design 12-step control and verify it using simulation

Implementation of 12 step control strategy to MCU

Analysis of 12 step motor control strategy results.

 

Assignment CZ/SK

1.Analyzujte komutačné techniky ako alternatívy k vektorovému riadeniu

2.Návrhnite 12-stupňové riadenie a vykonajte jeho simulačné overenie

3.Uskutočnite implementáciu algoritmu do vybraného MCU

4.Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky na reálnom BLDC motore

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

pachamatej

 

 

 

nxp.pngpastedImage_1.png

Labels (1)
Version history
Last update:
‎05-25-2021 02:11 AM
Updated by: