Automated verification of ARM TrustZone configuration

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Automated verification of ARM TrustZone configuration

No ratings

Automated verification of ARM TrustZone configuration

Automated verification of ARM TrustZone configuration

 

Data security is an essential part of embedded systems design. Security features are being implemented to microcontrollers. One of the present technologies is ARM TrustZone. TrustZone approach is the concept of secure and non-secure worlds that are hardware separated. This concept of secure (trusted) and non-secure (non-trusted) worlds extend beyond the processor to encompass memory, software, bus transactions, interrupts, and peripherals within an SoC.

Analyze the implementation of ARM TrustZone Technology on NXP Cortex-M33 series microcontrollers. Get familiar with the MCUXpresso Config tools Trusted Execution Environment (TEE) tool for TrustZone configuration. Design and implement application for the verification of access rights to memory and peripherals and compare the results with the expectations.

 

Automatická verifikace konfigurace ARM TrustZone

 

Embedded systémy se dnes neobejdou bez bezpečnostních prvků, které jsou implementovány přímo do mikrokotroléru výrobcem. Jednou z těchto technologií je ARM TrustZone, který vytváří několik bezpečnostních softwarových domén, které dokáží omezit přístup ke konkrétním částí paměti, periferií a I/O komponentám uvnitř mikroprocesoru.

Prostudujte implementaci technologie ARM TrustZone na mikrokontrolérech NXP řady Cortex-M33 a také nástroj MCUXpresso Config tools Trusted Execution Environment (TEE) tool pro konfiguraci TrustZone. Na vybraných mikrokontrolérech navrhněte a implementujte program, který zjistí ke kterým částem paměti a ke kterým periferiím je přístup a následně ověří, že se výsledky shodují s očekáváním.

 

Language

CZ/SK/EN

 

Leaders

 

nxf46245

 

Contact

University team NXP Semiconductors CZ 

Apply 

nxp.png

Labels (1)
Version history
Revision #:
2 of 2
Last update:
‎05-26-2021 12:57 AM
Updated by: