Payload data in udp frame.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Payload data in udp frame.

531 Views
corboksem
Contributor II

LS, Voor onze eindstudie applicatie hebben we een goed werken voorbeeld nodig om een udp frame te ontvangen en hieruit de payload te herleiden. Met deze payload data sturen we vervolgens naar een parser om hierna een responsie te geven via udp naar de sender.

In de huidige lwip library is de payload lastig te herleiden.

Tags (1)
0 Kudos
1 Reply

464 Views
Carlos_Mendoza
NXP Employee
NXP Employee

Hi Cor,

Could you tell us which MCU are you using?

Thanks in advance!

Best Regards,
Carlos Mendoza
Technical Support Engineer

0 Kudos